LWRCL - Barnbow Cup - Season 2003
First Round - Sunday 11th May
A
Denby Grange
v
Bye  
B
Caribbean
v
Garforth  
C
Bye
v
Tong  
D
Highbury
v
Pledwick  
E
Rothwell
v
Cookridge  
F
Garforth PC
v
Gawthorpe St Mary's  
G
Bye
v
Netherton  
H
Nostell
v
Fairburn  
Second Round - Sunday 15th June
I
Winner of D
v
Winner of F  
J
Netherton
v
Winner of E  
K
Tong
v
Denby Grange  
L
Winner of B
v
Winner of H  
Semi-finals - Sunday 13th July
M
Winner of L
v
Winner of I  
N
Winner of J
v
Winner of K  
Barnbow Cup Final - Sunday 10th August - at Fairburn CC
   
v